>Herinnert u zich deze nog nog nog nog?!?

>

Jaap De Hoop Scheffer had toen een kennis….

Mooi moment voor een terugblik:

Overigens is Irak op het Binnenhof alweer oud nieuws. De “crisis” van vandaag gaat over Afghanistan, meer in het bijzonder de voortzetting of stopzetting van de Nederlandse militaire deelname. Overigens gewoon onderdeel van dezelfde “war on terror,” maar dat wisten jullie al.

De vraag die bij de huidige kabinetscrisis rijst is: Hoe definitief is bij de PvdA “definitief?” Net zo definitief als het referendum over Lissabon en de parlementaire enquete naar Irak?

Remember, remember, the 22nd November