>Maar over de PVV had ik wél gelijk

>Okay, ik had al toegegeven dat ik ongelijk had over de PvdA. Ik verwachtte, mede in de nasleep van het debat over de Commissie Davids, niet dat Bos het kabinet over Uruzgan zou laten klappen. Misschien dat Bos en de PvdA nu, in het vooruitzicht van nieuwe Kamerverkiezingen, wél met partijen als SP en Groen Links wil optrekken.

Maar, zoals ik ook schreef:

De PvdA -ministers zijn er uitgestapt, en hebben eindelijk eens ruggengraat getoond. Jammer dat die instelling er niet was bij de kabinetsformatie na de verkiezingsuitslag van 2006. U weet wel: het door Bos beloofde Lissabon-referendum dat er niet kwam, het beloofde parlementaire Irak-onderzoek dat er niet kwam.

Ik zie dat nog wel een beetje somber in. Op dit moment gaat het met de PvdA minder slecht in de peilingen dan met de SP, en hebben ze vooralsnog geen enkele reden (buiten principiële, maar ach, who cares) om alsnog met de SP samen op te trekken. Arrogantie is moeilijk af te leren, is de gedachte die bij me opkomt.

Goed, we zullen wel zien wat er gebeurt. En dat zou wel eens een Kabinet Balkers 1 kunnen worden.

In dit blog
schreef ik namelijk:

Het is natuurlijk niet voor niets dat Wilders te pas en te onpas roept dat het CDA diep buigt voor de PvdA, terwijl het steevast andersom is.

Hij wil straks met het CDA in het kabinet…

En verdomd als het niet waar is: Wilders (PVV) is alweer begonnen met draaien, in de richting van het CDA van Balkenende. op zijn meest stellige uitgangspunten nog wel:

Het moet voor de PVV-achterban een hele schok zijn. Voorman Geert Wilders zegt vandaag in een interview in De Telegraaf dat hij bereid is concessies te doen op de twee onderwerpen waar hij de afgelopen jaren het hardste heeft getamboereerd: de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Nederland. VN

Waarna uiteraard een flutverhaaltje komt over de SP, in de trant van geen water bij de wijn willen doen en daardoor niets kunnen veranderen…Wilders vergeet dan wel te vermelden dat de wijn van de SP in 2006, zoals hierboven al aangegeven, o.a. uit een Lissabon-referendum bestond. Zou juist zelfbenoemd Europa-criticus Wilders moeten aanspreken…

Maar draaikont Wilders is sluw, want tegelijkertijd geeft hij aan dat de verhoging van de AOW-leeftijd een breekpunt is in eventuele kabinetsonderhandelingen.

Dat dit echter volkomen in strijd is met zijn eigen economische agenda kun je hier lezen. Ik zou er dus niet gerust op zijn, als toekomstig AOW-gerechtigde…

Of zou de gewone man(m/v) blij moeten zijn met een CDA-PVV-VVD-kabinet? Think again…