>Het klimaatdebat is gekaapt (2)

>Onderstaand filmpje had ik al eerder geplaatst, maar naar aanleiding van de actuele berichtgeving inzake Climategate, in o.a. Trouw, plaats ik hem nogmaals.

Het is een boodschap van James Corbett aan de milieubeweging, waarin hij waarschuwt dat de klimaatdiscussie, door middel van de cap-and-trade windhandel, is gekaapt door het grootkapitaal.

Een Nederlandstalige transcriptie is hier te vinden.

Trouw (en The Independent) meldt namelijk dat de “Klimaathetze is geregisseerd”, o.a. door financiële steun van Exxon/Mobil.

Maar dat is helemaal geen nieuws, want allang bekend. Tegelijkertijd speelt de olie-industrie echter net zo goed onder één hoedje met het hevig onder vuur liggende IPCC.

En datzelfde IPCC loopt bovendien hand in hand met de atoomlobby. Dit terwijl we weten dat kernenergie nog lang niet schoon of veilig te noemen is.

Ondertussen is het ook nog maar de vraag of de CO2 paranoia terecht is. Zoals ik al eens eerder gezegd heb: we kunnen ons beter voorbereiden op klimaatverandering, aangezien dat een natuurlijk verschijnsel is, dan te proberen het te bestrijden.

Waarbij “groen” vooral de kleur van bankbiljetten blijkt te zijn.

Noot: Ondanks dat ik nogal sceptisch ben geworden over de global warming-hype, breng ik in herinnering dat ik daarmee niet een voorstander van meer vervuiling ben. Zoals ik al eerder heb gezegd:


Hoe het ook zij, het lijkt mij een slechte zaak als

-Al Gore’s/IPCC’s eventuele ongelijk een smoes zou worden om dan maar niets te ondernemen om vervuilende industrie en vliegverkeer in te dammen, of een oplossing te zoeken voor het uit de klauwen lopende autoverkeer, dat op veel plekken leidt tot fijnstofvergiftiging.

-Al Gore’s eventuele gelijk zou leiden tot het opvoeren van kernenergie als “groene” energiebron. Dat zou de klimaatdeceptie pas echt compleet maken…Je mag hopen dat ook het qua nucleaire energie ambitieuze Iran daar rekening mee houdt.

Maar het is nu aan de milieubeweging, en met name de achterban van de progressieve partijen , om zichzelf te hervinden, en haar leiders te dwingen niet in de zoveelste politiek en economisch gemotiveerde hoax te trappen. Toegegeven: al die financiële belangen maken de hele discussie nogal tricky voor leken. Waar ik mezelf ook onder schaar. Maar het geeft wel aan dat er behoefte is aan een onafhankelijke kijk op de zaken, in wetenschap en politiek. En die is er niet.