>De kennis van nu volgens Elshout

>Arie Elshout trekt een bizarre vergelijking tussen Climategate en Irakgate, in De Volkskrant:

“Zijn IPCC-wetenschappers leugenaars en bedriegers? Nee, dat zijn ze niet, net zo min als Bush en Blair dat waren in de aanloop tot de Irak-oorlog “

Een onzinnige vergelijking. Bush loog wel degelijk bewust de wereld voor over Irak. Zijn ex-minister van Financiën Paul O’Neill is daar heel helder over.

En als Jaap De Hoop Scheffer en zijn topambtenaren al wisten dat de oorlog er sowieso moest komen, maar dat er alleen maar een argumentatie omheen gebreid moest worden, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat Tony “Dodgy Dossier” Blair bewust “langs de randen van de waarheid schuurde” om de Irak-oorlog te verkopen.

Het voert wellicht te ver om IPCC-wetenschappers allemaal als leugenaars en bedriegers weg te zetten, maar duidelijk is wel dat wetenschappelijk onderzoek, soms op politieke, (en/of) soms om commerciële redenen, een bepaalde kant op wordt gestuurd. Het hangt er maar net van af wie de geldschieter is, en wat deze als uitgangspunt en als gewenste eindconclusie formuleren.

In die zin is er dan weer wel een parallel te trekken tussen Climategate en Irakgate:


“Go find me a way to do this!”

Zie ook:

Debat Irak 16 februari 2010: Harde kritiek SP, GroenLinks en D66 op kabinet