>Flashback:Hitler- De Verrijzenis van het Kwaad

>4 mei 2010: de Dodenherdenking op De Dam werd ernstig verstoord door een paniekzaaiende man, een veelpleger in “joods-orthodoxe klederdracht.” Bij het