>Breaking: Phil Jones treedt terug om Climategate-onderzoek

>Brekend nieuws inzake Climategate: hieronder een vertaald artikel, oorspronkelijk van het conservatieve blog Newsbusters. Conservatief of niet, hier heeft men een punt die progressieven jammerlijk en ten onrechte laten liggen.

Door Noel Sheppard

Created 2009-12-01 14:57 Created 2009-12-01 14:57

De Britse wetenschapper in het midden van het groeiende Climategate-schandaal is tijdelijk terugtreden uit zijn positie als hoofd van de Universiteit van East Anglia’s Climatic Research Unit, in afwachting van een onderzoek.

Phil Jones is, zoals NewsBusters rapporteerde op 20 november jl., één van de wetenschappers die controversiële e-mailberichten zowel verzond als ontving, die door hackers werden verkregen uit de computerbestanden van de Universiteit.

Associated Press [1] meldde zojuist (h/t Marc Morano [2] :

De Britse Universiteit van East Anglia maakt bekend dat de directeur van het prestigieuze Climatic Research Unit is terugtreden, in afwachting van een onderzoek naar beschuldigingen dat hij de casus voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft overdreven.

De universiteit meldt verder dat Phil Jones van zijn positie afziet tot aan de voltooiing van een onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen dat hij werkte aan manieren om de manier, waarop data inzake global warming werden gepresenteerd, te wijzigen.

Zoals NewsBusters heeft gerapporteerd,[2], sinds dit verhaal bekend werd, hebben de meeste door klimaatopwarming geobsedeerde media de betekenis en reikwijdte van dit schandaal genegeerd.

Nu de hoofdrolspeler in deze controverse terugtreedt uit zijn positie, is de vraag gerechtvaardigd of de Amerikaanse (en Nederlandse-Johnito) pers meer aandacht aan deze kwestie zal besteden?

Stay tuned.

[1]http://www.ajc.com/news/nation-world/uk-climate-scientist-to-221080.html

[2]http://www.climatedepot.com/