De jaarlijkse Censuur Top 25 door Project Censored

Het nieuws dat niet, of niet compleet, verteld wordt, komt uiteindelijk (triple-checked tot april van elk jaar) in de jaarlijkse Project Censored