>Regime Bahrain valt rouwstoet aan. De wereld zwijgt opnieuw.

>

Je begraaft met zijn allen een slachtoffer van geweld door een onderdrukkend regime. En wordt bij de begrafenis ontvangen door de “orde”troepen en thugs van hetzelfde regime. Dit gebeurde gisteren in Bahrain. U weet wel, van de Formule 1. Niets in het nieuws. En als er al aandacht aan besteed wordt, wordt er altijd verwezen naar verschillen tussen de soenni en shia-gemeenschap, alsof dat de hoofdoorzaak van het geweld is. Pikant detail: Bahrain is een militaire bondgenoot, aangezien daar een VS-marinebasis is. De wapens van het regime komen grotendeels uit Europa. Daarom is het al een jaar oorverdovend stil in onze media en politiek.

Op het moment dat ik dit schreef heeft nog geen enkel Nederlands nieuwsmedium melding gemaakt van de gebeurtenissen van gisteren. Het is 24 uur later.

Dictaturen zijn kennelijk pas “slecht” wanneer ze onze economische en militaire belangen niet meer voldoende dienen.