>Ingekomen post: Open email Gentechvrije Burgers

>Deze mail zat vandaag in mijn inbox, en plaats ik hier met toestemming van de verzendster.

Open e-mail
2 februari 2009

Geachte Leden van de Eerste Kamer, Leden van de commissies Landbouw en VROM en andere belangstellenden,

Na het debat aangehoord te hebben via www.eerstekamer.nl gehouden tijdens de vergadering op 27 januari jl. in de Eerste Kamer over moderne biotechnologie en delandbouw, kan ik alleen maar concluderen, -na mij in de materie te hebben verdiept sinds 1996-, dat adequate kennis bij een aantal sprekers over de geschiedenis en kennis omtrent de nieuwste berichten over gentech jammerlijk ontbreekt . En toch wordt u geacht hier uiteindelijk een motie over aan te nemen of te verwerpen, of u nu ter zake kundig bent of niet!

Daarom heb ik de vrijheid genomen, een aantal nuchtere feiten, -geen emotionele verhandelingen of betogen- aan u door te geven. Zie daarvoor de bijlage onderaan deze e-mail.
De Gentechvrije Burgers verzoeken u, de Eerste Kamer en (in zake punt 2 en 3 tevens de Tweede Kamer en de ministers van Landbouw en van VROM);

1. Om de motie betreffende biotechnologie in de landbouw, die gepland is voor
dinsdag 3 februari a.s. op te schorten;
2. Om niet toe te laten, dat cisgenese en transgenese worden toegepast in de
landbouw:
3. Om zich tot het uiterste in te spannen, er voor te zorgen, dat Nederland een
gentechvrije zone zal blijven. De EU geeft hiervoor tegenwoordig mogelijkheden aan.

Hoogachtend,
Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, Europees
Consumentenplatform
Lelystad

www.gentechvrij.nl
www.nanotechvrij.nl
www.wolmanzouten.nl

Zie de bijlagen