>Motie over opslag vingerafdrukken Zaanstad verworpen, D66 tegen (UPDATES)

> UPDATE 18 juni 2010: Vanuit de Zaanse SP-fractie wordt gemeld dat de motie weliswaar verworpen is, maar dat de partijen die