Landelijke demonstratie ‘Het Is Genoeg!’ op het Plein in Den Haag 21 september 2013

 

Foto Ronald Blom

Foto Ronald Blom

PERSBERICHT: Landelijke demonstratie ‘Het Is Genoeg!’ op het Plein in Den Haag 21 september 2013

Op zaterdag 21 september 2013 organiseert het team achter de populaire Facebook-pagina Dutch Revolution een landelijke demonstratie tegen het kabinet Rutte/Samson.

Het protest richt zich verder tegen het neoliberale beleid dat tot de financiële crisis heeft geleid, en daarmee ook tot de bezuinigingspolitiek waardoor verschillende groepen burgers, met name minima, zieken, ouderen, flexwerkers en uitkeringsgerechtigden, in Nederland en Europa worden getroffen.

Ook zal aandacht worden besteed aan het lot van vluchtelingen en de toenemende spionage en repressie tegen burgers, welke gelijk op lijkt te gaan met de toename van het aantal bezuinigingen.

Het idee voor de demonstratie kwam medio juni van dit jaar tot wasdom, naar aanleiding van vele verzoeken van lezers van de pagina, die is te vinden op facebook.com/dutchrevolution.

Op het Plein in Den Haag zullen verschillende sprekers acte de presence geven, waaronder No Border activiste/schrijfster Joke Kaviaar, Rob Vellekoop, Marianne van den Berg, Maria en Marco van We Are Change Rotterdam en vele anderen.

Verder zal het programma muzikaal omlijst worden door verschillende artiesten, die hun protestnummers ten gehore zullen brengen.

Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat de demonstratie “Het Is Genoeg!” niks te maken heeft met de demonstratie die door de PVV werd aangekondigd, enkele dagen nadat Dutch Revolution online de plannen voor 21 september bekendmaakte.

Geert Wilders en de PVV worden door de organisatie medeverantwoordelijk gehouden voor het huidige beleid. Naast de xenofobe houding van deze partij, speelt bovendien mee dat de PVV zich op Europees niveau keerde tegen een onderzoek naar het PRISM-schandaal, vóór het verhogen van de pensioenleeftijd en tegen het aanpakken van belastingontwijking door multinationals en brievenbusfirma’s. We kunnen daardoor onmogelijk stellen dat Wilders en zijn beweging aan de kant van de gewone man en vrouw staan.

Verder is de organisatie van Het Is Genoeg! niet verbonden aan andere politieke partijen. Iedereen die zich in onze doelstellingen kan vinden is echter welkom op het Plein, op zaterdag 21 september 2013, vanaf 13:00 uur.

Meer informatie is te vinden via de actiewebsite: http://september21.nl waar ook links zijn te vinden naar zowel de facebookpagina als het facebook-event. Hier zal ook een overzicht van deelnemende sprekers en artiesten worden gepubliceerd.
hetisgenoeg