>Dag van de Verontwaardiging #20nov #heteherfst

>Komende zondag, 20 november 2011, zal er een breed gedragen landelijke protestmanifestatie worden georganiseerd op de Dam in Amsterdam, onder de naam Dag van de Verontwaardiging.

De manifestatie volgt direct op een manifestatie van stakend OV-personeel uit Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, en is een protest tegen de bezuinigingsmaatregelen van het gedoogkabinet van Rutte, Verhagen en Wilders.

Let op: er rijden wel gewoon treinen. De staking betreft het stadsvervoer in de grote steden.

Van de website heteherfst.nl:

De plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner vormen een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, milieu, openbaarvervoer, gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen.

Daarmee wordt de rekening van de economische crisis neergelegd bij werknemers en worden mensen aan de basis van de samenleving getroffen door een opeenstapeling van bezuinigingen. De regering breekt de solidariteit af en voedt het wij/zij-denken dat bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet.

Wij willen de rekening van de crisis terugsturen naar de aanstichters. Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.

De logica van bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer – van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in verschillende sectoren.

Op 20 november willen we onze verontwaardiging tonen over de kabinetsplannen en oproepen tot solidariteit, echte democratie en mensen boven winst. Samen gaan we op de Dam levensgroot ‘99%’ uitbeelden. Kom ook en doe mee met je eigen boodschap of actie, jij bent de 99 %!


Hoewel de manifestatie niet vanuit de Occupy-beweging zelf wordt georganiseerd, valt uit het gebruik van de term “99%” op te maken dat de organisatie hier wel mee sympathiseert
.

Verschillende Occupy-chapters hebben zichzelf dan ook solidair verklaard met de manifestatie, zoals Occupy Amsterdam en Occupy Leeuwarden.

Zelf ben ik ook solidair, en de redenen daarvoor zullen inmiddels duidelijk zijn.

Updates over de manifestatie zullen de komende dagen te volgen zijn via hashtags #20Nov en #heteherfst op Twitter, en via het Facebook-event.

Leuke bijkomstigheid: #20Nov is schijnbaar ook de hashtag voor een gelijktijdig Spaans protest bij de verkiezingen, gericht tegen de grote Spaanse partijen, de rechtse oppositiepartij Partido Popular, en de wat minder rechtse PSOE. Of, zoals een Spaanse studente het zegt: de PPSOE.

Zoveel verschillen we dus niet met Spanje..Niks mis dus met internationale solidariteit.

NOOT: Dit blog had ik al een weekje in concept staan, en gezien de datum is het hoog tijd om het online te zetten. Of ik er zelf bij ga zijn komende zondag is echter nog even de vraag, aangezien ik nog niet geheel hersteld ben van een vervelende griepaanval.

Mocht dat wel het geval zijn, dan volgt in de loop van zondag 20 november uiteraard een verslag. Als het meezit live, en anders via dit blog en You Tube.

Edit 19/11: opgeknapt, ik ga dus. Tevens filmpje toegevoegd.