>Centrale databank ID-bewijzen gebombardeerd

>Op 11 april 1944, aanstaande zondag 66 jaar geleden, werd de ‘centrale databank’ persoonsbewijzen in ‘het Witte Huis’ in Den Haag gebombardeerd door 6 Britse jachtbommenwerpers.

Dit gebeurde op verzoek van het Nederlandse verzet dat veel last had van deze centrale registratie. Het gebouw huisvestte het centrale Nederlandse bevolkingsregister met kopieën van alle uitgegeven persoonsbewijzen. De Duitsers konden daarmee onderzoeken of iemands persoonsbewijs wel echt was. Dit heeft vele verzetsstrijders en onderduikers het leven gekost.


De VPRO heeft dit in deze documentaire onder de aandacht gebracht:


Heel symbolisch is dit… nu in Nederland weer een vergelijkbare centrale databank met biometrische gegevens gepland wordt, die zwaar onder vuur ligt van de privacy-beweging die zich fel verzet:

* De bodemzaak van Vrijbit tegen de Paspoortwet loopt bij het Europese Hof in Straatsburg.


* Privacy First daagt het Ministerie van Binnenlandse Zaken wegens onrechtmatige overheidsdaad en heeft een model-garantiebrief beschikbaar.

* Het Nieuwe Rijk zamelde al 10.000 handtekeningen in tegen de opslag.

* De Utrechtse student Aaron Boudewijn heeft een zaak aanhangig gemaakt bij de bestuursrechter wegens de weigering van de gemeente om zijn aanvraag voor een ID-kaart in behandeling te nemen, omdat hij tegen de opslag van zijn biometrische gegevens is.


* De Winterswijkse weigeraar Van Hoek protesteerde eind maart bij de gemeentelijke bezwaarcommissie tegen de opslag van biometrische gegevens: “Door een vingerafdruk te vragen wordt de burger behandeld als een potentiële verdachte.”

Artikel in de Gelderlander: “Nu zijn het vingerafdrukken, dan het dna-profiel en daarna word je gechipt.”
Zie ook pdf hier

Dit is een anoniem ingezonden artikel, door mij aangepast voor plaatsing.

Zie ook “We zijn allemaal verdacht“, Opslag vingerafdrukken onveilig en dossier Vingerafdrukken