>Beste Emile, beste Job

>Beste Emile, beste Job,

Allereerst gefeliciteerd met jullie nieuwe baan. Ik heb zelf binnenkort ook een nieuwe baan, en ik weet daarom hoe goed het voelt om voor een nieuwe uitdaging te staan, ook al zijn de redenen minder leuk.

Hoewel mijn hart het dichtst bij een niet-bestaande partij ligt, komt de SP daar het meest in de buurt. Ik vind het daarom positief dat jullie beiden open lijken te staan voor een samenwerking, met het oog op de Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Dat is even een ander kopje koffie dan destijds met Wouter Bos.

Wat ik wel hoop is dat jullie verder zullen gaan dan alleen maar af te geven op het neoliberalisme, dat een belangrijke rol heeft gespeeld in het aanjagen van de financiële en economische crisis. Sowieso zal de PvdA opnieuw wat ideologische veren moeten afschudden. Maar ook de SP zou er m.i. goed aan doen iets verder te kijken dan alleen haar eigen ideologie.

Nederland, Europa en de wereld staan op een tweesprong, en alleen radicale, structurele sociale en maatschappelijke veranderingen zullen kunnen voorkomen dat de pleuris uitbreekt.

Landen die in de problemen (zijn ge)komen als gevolg van de financiële crisis zullen “geholpen” worden door internationale geldverstrekkers (IMF, Wereldbank, EU). Ze moeten in ruil daarvoor stevig snijden in publieke en sociale voorzieningen, met nieuwe sociale onrust tot gevolg. Deze sociale onrust kan twee kanten op slingeren: de ene is solidair verzet zoals tot nu toe in Griekenland te zien is, maar ook meer op structurele veranderingen geënte initiatieven als ZDay zou ik hieronder willen scharen. De andere is de extreem-nationalistische variant, die helaas meer in de mode is momenteel. Deze transformeert sociale onrust in etnische conflicten, waarbij het gevaar dreigt voor balkanisering. Eerlijk gezegd is dat een gevaar wat ik voor Nederland zeer zeker niet durf uit te sluiten.

Geopolitieke grootmachten zullen deze onrust zeker aangrijpen om hun strategische belangen te versterken (zie ook Kosovo) maar zullen zelf zeker ook met interne conflicten te maken gaan krijgen. Hierbij denk ik in het bijzonder aan de VS.

Helaas is dat vaak weer een trigger voor het starten, of nieuw leven inblazen, van oorlogen, en het verder inperken van vrijheden.

Of ik de nabije toekomst somber inzie? Ja, beetje wel…maar ik denk niet dat ik overdrijf. Voor veel kiezers zouden jullie, Emile en Job, wel eens de laatste hoop in de huidige democratische (wan)orde kunnen zijn.

Tot slot een filmpje ter inspiratie.

Succes!