>Flashback: Rumsfeld en Amerikaans gifgas voor Irak

>In het licht van de recente ontwikkelingen omtrent Jaap De Hoop Scheffer en Irak, is het geen slecht idee om nog eens de making of Saddam Hoessein te behandelen.

De opgehangen Iraakse dictator kreeg, mede dankzij voormalig VS-minister van Oorlog Donald Rumsfeld, Amerikaanse gifgassen geleverd. Beklonken met een hartelijke handshake.

Dat we weer even weten wie we als Nederland zo nodig denken te moeten steunen…