>Commissie Davids niet meer dan een voorproefje

>

UPDATE 13 JANUARI 2010: SPOEDDEBAT over de reactie van Balkenende over het rapport van de commissie Davids.

Vandaag was het voor het kabinet Balkenende D-Day, waarbij de D dit keer staat voor Davids, voornaam Willibrord.

Willibrord Davids is voorzitter van de Commissie Davids, die vandaag de eindconclusies en het rapport naar buiten bracht van hun onderzoek naar de besluitvorming aangaande de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog.

Deze commissie werd, met frisse tegenzin, ingesteld door Balkenende, nadat hij namens het kabinet 16 maal eerder een onderzoek, al dan niet parlementair, had geweigerd aan de Tweede Kamer.

Hoewel ik eerder wat sceptisch was en een whitewash-commissie (waarvoor overigens goede redenen bestaan: zie óók John Pilger’s interview met “dissident” commissielid Van Walsum en blz. 268 van het rapport) vreesde, liegen de conclusies er niet om. Hieronder enkele in het oog springende punten :

-het besluit tot politieke steun aan de oorlog werd in de basis, binnen drie kwartier, in augustus 2002 al genomen, en wel door toenmalig Minister van BuZa Jaap De Hoop Scheffer en een selecte groep ambtenaren (Zie ook de kwestie-Siepel ). Hierbij waren premier Balkenende en defensieminister Korthals Altes afwezig.

-nuancerende adviezen inzake de wapeninspecties, gegeven door Nederlandse inlichtingendiensten werden in de wind geslagen.

-er ontbrak een deugdelijk VN-mandaat voor de aanval op Irak

-het kabinet heeft de Tweede Kamer bij herhaling onvolledig en wellicht onjuist geinformeerd. Een serieus debat over de werkelijke dreiging die van Saddam uitging is uitgebleven.

Wat verder opvalt is dat de cie. Davids concludeert dat er geen verband is tussen de Nederlandse besluitvorming en de latere aanstelling van Jaap De Hoop Scheffer als Secretaris-Generaal van de Navo.

Deze conclusie wordt in het eigen rapport echter deels ondergraven:

“Niettemin is het zo dat de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak de mogelijkheden voor Nederland om een kandidaat voor deze functie te leveren positief heeft beïnvloed. Het is moeilijk denkbaar dat de Verenigde Staten zich zouden uitspreken voor een kandidaat uit een land dat het Amerikaanse beleid in Irak niet had gesteund.” (zie blz. 207-209)

Dit lijkt mij op zijn best voorbarig, en op zijn slechts te interpreteren als een poging om het debat alvast van die benoeming weg te leiden.

De commissie is verder tot de conclusie gekomen dat er geen bewijs is voor actieve Nederlandse militaire inzet in Irak.

Dit terwijl Luitenant-Kolonel J.Blom op 22 maart 2003, op uitnodiging van de Amerikanen, aanwezig was op de beruchte persconferentie van Generaal Tommy Franks, in Qatar. De Amerikanen beschouwden de inzet van Nederlandse Patriots namelijk als actieve militaire steun. En daar kan ik ze eigenlijk geen ongelijk in geven. Ook de inzet van een Walrus-onderzeëer zou je onder actieve deelname kunnen scharen.

Het Vpro-radioprogramma Argos maakte daarnaast op 14 mei 2004 het volgende bekend:

Op 14 mei 2004 berichtte Argos over geheime operaties van Nederlandse commando’s in Afghanistan en Irak. Belangrijkste onthullingen: Nederland gaf – in tegenstelling tot wat officieel verkondigd werd – méér dan alleen ‘politieke steun’ aan de Irak-oorlog, en de geheime inzet van Nederlandse special forces lijkt ingegeven door buitengewoon zware verliezen onder hun Amerikaanse collega’s.link

In het najaar van 2002 voeren Nederlandse F16’s verkenningsvluchten uit boven Noord-Irak. Dit zou gebeuren om het Amerikaanse leger te voorzien van inlichtingen. De regering ontkent. link

Huub Jaspers (Argos) en Kees Schaap (Zembla) hebben tevergeefs geprobeerd hun bevindingen aan de commissie Davids over te brengen. Ook hedden ze vergeefs aangeboden de commissie in contact te brengen met anonieme bronnen, die de Nederlandse militaire inzet konden bevestigen. Hierover spraken zij vandaag in De Wereld Draait Door:


Balkenende omarmt ondertussen de voor het kabinet gunstige conclusies, maar schaart de kritiek van de, door hem zelf ingestelde, commissie kennelijk onder “meningen,” tot ongenoegen van coalitiepartner PvdA (de partij die bij de kabinetsformatie de harde eis voor een parlementair Irak-onderzoek inleverde, wat tot gevolg had dat er geen geloofwaardig CDA/PvdA/SP kabinet meer mogelijk was).

PvdA-fractievoorzitter Hamer liet op tv merken not amused te zijn, en ook Wouter Bos maakt inmiddels een nogal geïrriteerde indruk.

De oppositie slijpt ondertussen de messen.

De Partij voor de Dieren laat weten dat er alsnog een parlementaire enquete moet komen, en de PVV laat bij monde van fractieleider Geert Wilders weten dat Balkenende moet opstappen, wegens “gebrek aan leiderschap.”

Hierbij moet vermeld worden dat óók Wilders destijds bepaald geen lastige vragen stelde aan Balkenende.

Zijn kritiek komt mede daarom nogal ongeloofwaardig over.

De SP spreekt van medeplichtigheid aan een illegale oorlog op leugenachtige gronden.

Fractievoorzitter Agnes Kant: “In ieder geval is nu de vraag beantwoord of de minister-president iets te verbergen had. Het antwoord is ‘ja’.”

Over iets te verbergen hebben: de oorlog tegen Irak is een onderdeel van de war on terror, die door de neocons, Bush en Israël is begonnen, na de aanslagen van 9/11.

Het rapport van de commissie Davids, het ontbreken van cruciale informatie zoals die door o.a. Argos werden aangedragen, en de ronduit belachelijke reactie van Balkenende op de bevindingen van de commissie, maken wat mij betreft duidelijk dat dit kabinet geen bestaansrecht meer heeft. Wat mij betreft treedt het kabinet per direct af, en zo niet, dan moet er alsnog een parlementaire enquete onder ede komen.

Niet alleen over Irak (en alle 935 leugens daaromtrent, de Nederlandse niet meegerekend), maar, naar Duits voorbeeld, over de war on terror in zijn geheel, inclusief de negatieve gevolgen die dat heeft gekregen voor onze privacy, door het invoeren van steeds meer big-brothermaatregelen.

Want als het kabinet zonodig wat te verbergen wil hebben, dan mogen wij, het volk, dat zéker!