De jaarlijkse Censuur Top 25 door Project Censored

Het nieuws dat niet, of niet compleet, verteld wordt, komt uiteindelijk (triple-checked tot april van elk jaar) in de jaarlijkse Project Censored Top 25: 25: Doden door “dryboarding”-marteltechniek in Guantanamo Bay 24: Agrarische bedrijven Alabama  zetten gevangenen in om nog goedkoper te werken dan met gastarbeiders 23: VS probeert slachting onder Afghaanse burgers in de …read in detail