>Naar het eind van het crisissysteem

>Zie de column van Michel van der Stee in het Financieel Dagblad. Een aardige analyse en ontkrachting van mythes die er bestaan over “luie” Grieken.

Helaas blijft, zoals zo vaak, de aangedragen oplossing hangen binnen het ouderwetse neoliberale frame van : “pijnlijke hervormingen en bezuinigingen die sowieso noodzakelijk zijn om de economie weer gezond en concurrerend te maken.”

Die “oplossingen” (lees: vermarkting en privatiseringen) zullen, zoals overal, weer ten koste gaan van publieke en sociale voorzieningen, en de meest kwetsbaren in de samenleving.Dat is een ideologisch geïnspireerd mechanisme, en geldt in verschillende mate voor zowel Tunesië, Egypte en Griekenland , als voor Nederland. Zie bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond het pgb,thuiszorg, wsw en het OV.

De auteur heeft het over een systeemcrisis.Maar de échte vraag wordt niet gesteld:

Wanneer dringt het tot ons door dat het niet alleen een systeemcrisis is, maar een parasitair crisissysteem waar we, in internationaal verband, heel dringend van af moeten?

Daarom: Tot zaterdag 11 juni. Frederiksplein, Amsterdam.