>Bankenkabinet (update)

>Via Zaplog kwam ik een artikel in Trouw tegen, die inhoudelijk nog geen jaar geleden ongetwijfeld als complottheorie zou worden afgeserveerd.

Regeerakkoord vergeet de bankencrisis

Dikwijls wordt de overheid nagegeven een ineenstorting van de banken (en daarmee van de economie) te hebben voorkomen. Daar zit in zoverre iets in dat de overheid in 2008 voor de keus stond: óf banken failliet laten gaan óf geld bijdrukken. Geld bijdrukken klinkt wat kort door de bocht, en… lees verder

In het artikel wordt (eindelijk) aandacht besteed aan de ongelimiteerde creatie van geld uit schuld , de oorzaak dat het huidige financiële systeem niet anders dan instabiel kan zijn.

Logisch gevolg: privatisering van winsten, afwenteling van de schulden op burgers. U weet wel waarom.

Ook wordt er op het vreemde verschijnsel “rente” ingegaan, tevens één van de oorzakenvan de te lage dekkingsgraad van pensioenfondsen.

Lees voor meer informatie over rente: De verborgen slavernij van rente
Om even de aangekondigde bezuinigingen van het huidige kabinet in perspectief te zetten, nog even de volgende quote uit Trouw:

Het (geld bijdrukken) verplaatst alleen schulden van de private sector naar de overheid.

Vertaling: Het zal, logischerwijs, niet bij de 18 miljard aan bezuinigingen blijven die de burgers mogen ophoesten (voornamelijk AOW’ers, midden-en lage inkomens, alsmede de publieke en culturele sector).

Van het neoconservatieve kabinet Bruin 1 hoeven we geen structurele oplossingen ten gunste van de meeste burgers te verwachten. Die zijn te druk bezig met het voortzetten en uitbouwen van het jatmaarraak-beleid  dat met de kabinetten Lubbers, Paars en Balkenende werd ingezet.

En de linkse partijen in Nederland zullen zich moeten realiseren dat de bonuscultuur weliswaar zeer discutabel is, maar tegelijkertijd maar een symptoom is van het werkelijke probleem.

Misschien begint het nu bij de mensen te dagen wat de rol van Geert Wilders en zijn PVV is: Verdelen en heersen, als de Nationale Stakingsbreker.

Misschien begint het u nu te dagen waarom ik, ook vorige maand nog op het Plein, waarschuwde voor een politiestaat. Al die te verwachten sociale onrust is namelijk maar lastig…Vooral wanneer niet-moslims en moslims samen zouden optrekken…

Maar gelukkig is daar de reddende engelvoor de banken en hun personeel in het bankenkabinet. Laten we ons vooral druk maken om gedoe met dubbele paspoorten..

Goede reden om, om te beginnen, op 23 oktober 2010 de rekening retour te sturen..