“Aftreden! Aftreden!” #RedDeZorg #video

Op zaterdag 12 september 2015 werd, onder de noemer ‘Red De Zorg’, in Amsterdam geprotesteerd tegen de bezuinigingen, chaos en ontslagen in de zorgsector.

De demonstratie ging van het Damrak naar het Westerpark, waar o.a. Emile Roemer (SP), Linda Voortman (GroenLinks) en Ton Heerts (FNV) het publiek toespraken. De PVV was niet vertegenwoordigd, want zoals de werkers in de zorgsector helemaal klaar zijn met de regeringspartijen PvdA en VVD, is het FNV-ledenparlement ook klaar met de PVV.

De PvdA, deelnemer aan het kabinet, had de arme Grace Tanamal gestuurd om het vuile werk voor Diederik Samsom op te knappen. Ze had het zichtbaar zwaar om de partijlijn te verdedigen tegenover de woedende toehoorders.Voortman en vooral Roemer, die pleitte voor het afschaffen van de zorgverzekeraars en marktwerking in de zorg, konden daarentegen op veel steun van de demonstranten rekenen.

Verder werd staatssecretaris Martin van Rijn massaal uitgejouwd door de demonstranten, die verder riepen om het aftreden van het kabinet.

De geschatte opkomst varieert van 15-20000 demonstranten, zowel vakbondsleden als niet-leden.

Hieronder mijn vrijwel onversneden mobiele videoverslag van de toespraken, podiumgesprekken, en de sfeer in het publiek.


Red De Zorg 12 september 2015 Westerpark door johnitomusic
 

En oh ja: lees je eens in over de werkelijke oorzaken en achtergronden van de ‘vluchtelingencrisis‘ voor je domme dingen gaat roepen, zoals waar ik hieronder bezwaar tegen maak. Jouw ellende komt niet door vluchtelingen. En dat geldt tevens voor het gebrek aan betaalbare huurwoningen. (zie ook hoaxes over vluchtelingen):

 

 

Landelijke demonstratie ‘Het Is Genoeg!’ op het Plein in Den Haag 21 september 2013

 

Foto Ronald Blom

Foto Ronald Blom

PERSBERICHT: Landelijke demonstratie ‘Het Is Genoeg!’ op het Plein in Den Haag 21 september 2013

Op zaterdag 21 september 2013 organiseert het team achter de populaire Facebook-pagina Dutch Revolution een landelijke demonstratie tegen het kabinet Rutte/Samson.

Het protest richt zich verder tegen het neoliberale beleid dat tot de financiële crisis heeft geleid, en daarmee ook tot de bezuinigingspolitiek waardoor verschillende groepen burgers, met name minima, zieken, ouderen, flexwerkers en uitkeringsgerechtigden, in Nederland en Europa worden getroffen.

Ook zal aandacht worden besteed aan het lot van vluchtelingen en de toenemende spionage en repressie tegen burgers, welke gelijk op lijkt te gaan met de toename van het aantal bezuinigingen.

Het idee voor de demonstratie kwam medio juni van dit jaar tot wasdom, naar aanleiding van vele verzoeken van lezers van de pagina, die is te vinden op facebook.com/dutchrevolution.

Op het Plein in Den Haag zullen verschillende sprekers acte de presence geven, waaronder No Border activiste/schrijfster Joke Kaviaar, Rob Vellekoop, Marianne van den Berg, Maria en Marco van We Are Change Rotterdam en vele anderen.

Verder zal het programma muzikaal omlijst worden door verschillende artiesten, die hun protestnummers ten gehore zullen brengen.

Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat de demonstratie “Het Is Genoeg!” niks te maken heeft met de demonstratie die door de PVV werd aangekondigd, enkele dagen nadat Dutch Revolution online de plannen voor 21 september bekendmaakte.

Geert Wilders en de PVV worden door de organisatie medeverantwoordelijk gehouden voor het huidige beleid. Naast de xenofobe houding van deze partij, speelt bovendien mee dat de PVV zich op Europees niveau keerde tegen een onderzoek naar het PRISM-schandaal, vóór het verhogen van de pensioenleeftijd en tegen het aanpakken van belastingontwijking door multinationals en brievenbusfirma’s. We kunnen daardoor onmogelijk stellen dat Wilders en zijn beweging aan de kant van de gewone man en vrouw staan.

Verder is de organisatie van Het Is Genoeg! niet verbonden aan andere politieke partijen. Iedereen die zich in onze doelstellingen kan vinden is echter welkom op het Plein, op zaterdag 21 september 2013, vanaf 13:00 uur.

Meer informatie is te vinden via de actiewebsite: http://september21.nl waar ook links zijn te vinden naar zowel de facebookpagina als het facebook-event. Hier zal ook een overzicht van deelnemende sprekers en artiesten worden gepubliceerd.
hetisgenoeg