De #kerntop is een #excuustop

De #kerntop kost Den Haag dus minimaal 28 miljoen euro aan ‘pimp’-kosten. De wereldleiders gaan daarbij praten over het voorkomen van nucleair terrorisme. Er zal geen verdrag, alleen een slotverklaring worden getekend. Dat betekent dus ook dat kernmogendheden die het non-proliferatieverdrag niet hebben getekend, dat ook dit keer niet zullen doen. Laat staan een wereldwijd …read in detail