Kort: 30 jaar hetzelfde kabinet in Nederland 1982-2012

Zie ook: klik voor artikel NRC

>Terug in de tijd

>

Voor wie bij de raadsverkiezingen heeft verloren van de PVV, haar lokale klonen en andere (neo-)liberale en conservatieve vertegenwoordigers van de elite: welkom in het verleden. De revolutie laat, naar goed Hollands gebruik, nogal op zich wachten.

Lees nog eens wat Wilders werkelijk bedoelde tijdens zijn speech in Almere, als inspiratie om herhaling in de toekomst te voorkomen.

O…ik kom voorlopig terug naar Den Haag. In moeilijke tijden kun je je tweede moederstad natuurlijk niet in de steek laten. En in de stad waar ik was heen verhuisd viel geen droog brood te verdienen 😉

>NL 201X (Nederland na 2010) Een mogelijk scenario

>

Een vooruitblik op de nabije toekomst van Nederland, door Eur0trashRG, getipt door enslavetherich.

Het is koffiedik kijken, maar ik vind het geen vergezocht scenario.

Elke oorlog heeft in de kern een economische oorzaak. Religieuze twisten en raciale conflicten worden er bijgesleept om verdeeldheid te zaaien en de elites (inclusief de PVV en Wilders) veilig te stellen. Is nooit anders geweest.

Gerelateerd: