Kort: 30 jaar hetzelfde kabinet in Nederland 1982-2012

Zie ook: klik voor artikel NRC