>Boodschap uit #Griekenland aan #Nederland

>BURGERS VAN NEDERLAND

Wij richten ons tot U in een tijd van grote verwarring, misleidende informatie en manipulatieve propaganda, om U te informeren over de grote problemen waarmee we vandag als Europese burgers en als mensen geconfronteerd worden. We moeten U duidelijk maken dat we hier niet zijn om uw mening te manipuleren en U met ons probleem op te laden , maar om U te waarschuwen, NU er nog tijd is,dat de problemen die wij, de zuidelijke landen zoals Griekenland en Spanje momenteel hebben , zich snel uit zullen spreiden naar uw land waar een schijnbare gezonde en sterke economie floreert.

We weten allemaal dat Griekenland en Spanje in culturele stereotypes gevangen zitten,die moeilijk te vermijden zijn maar wij voelen ons genoodzaakt om U te informeren dat de problemen die we vandaag mee geconfronteerd worden,niets te doen hebben met onze culturele gewoontes, alleen met ons verzuim op tijd naar de waarschuwingen te luisteren dat we in een destructive financiele dodenval zijn geleid in het belang van prive banken en globale speculanten. Op dit moment spreken we tot U uit ervaring en we willen U waarschuwen en aandringen om actie te ondernemen, voordat U direct met dezelfde kwesties te maken krijgt en voordat we het gevecht verliezen want dan zullen we niet in staat zijn elkaar te helpen…

We weten dat Nederlandse mensen hard werken, grote produktiviteit hebben en hoge belastingen betalen en uw regering heeft U tot nu toe rechtvaardig kunnen terugbetalen met infrastruktuur en sociale voorzieningen. Maar wat de bedreiging van de financiele crisis betreft, proberen zij U tegen ons te keren en ons gevecht als “onbelangrijk” te verklaren. Het is gemakkelijk zich af te wenden, onder het mom van ‘wat in Griekenland en in Spanje gebeurt is ons eigen probleem en we zullen het zelf moeten oplossen’ en U heeft zeer zeker gelijk. Het is ons probleem om actie te ondernemen en onze rechten en onze toekomst te beschermen, die dag met dag meer en meer van ons afgenomen worden.Echter, burgers van Nederland, ze vragen U, de Duitsers, de Fransen en de rest van Europa om voor deze financiele crisis te betalen , die door listige politici en kwaadaardig gezinde prive bank instituties met voorbedachte rade zijn gepland voor onze geliefde landen. Dit model van staatschuld is al eerder jarenlang aangewend en getest in veel Derde Wereld landen, ver weg van huis, onzichtbaar en onhoorbaar omdat de naam ‘derde wereld’ U al dwingt hun lokale kwesties te zien alsof het een andere planeet , een andere wereld betreft.

Wat we nu ervaren, voor de eerste keer is dat ze hebben besloten om dit model
woest toe te passen in de Europese Unie, op de meest on-democratische en provocatieve wijze, terwijl ze hun best doen om U, de ‘borghouders’ compleet misleidend te informeren en zo gemakkelijker te manipuleren. Ze willen niet dat U weet dat de lening die aan Griekenland is gegeven niet aan de mensen zal worden gegeven noch geinvesteerd zal worden in onze toekokmst,maar besteed zal worden aan het afbetalen van de internatioale prive banken die nooit genoeg lijken te krijgen… Tegelijkertijd hebben de strikte soberheid maatregelen die opgelegd zijn alleen een grote toename van werkeloosheid en emigratie tot gevolg. Zo hoe kan Griekenland ooit in staat zijn om haar productiviteit op te bouwen en dit enorme bedrag geld aan de crediteurs terug te betalen ? Dat is onmogelijk en dat is het doel…

Video getipt door Iptamenos3

Wij menen dat het verkeerd is dat U gedwongen wordt uw hard verdiende belastingen aan een prive bank systeem te geven, terwijl zij tegelijkertijd uw economie al met bezuinigingen in uw school systeem, publieke transport en de militaire dienst zwaar aantasten. En geloof ons, dit is alleen maar het begin… U wordt eveneens gemanipuleerd terwijl U bedreigd wordt op financiele basis , dat wij de Grieken uw geld willen stelen en afnemen van uw hard werkende burgers. Wij zijn hier om U te vertellen “wij willen dat niet “.

We willen deze lening niet, die ons alleen maar in een eindeloze tunnel van onophoudelijke schulden leidt, terwijl onze totale natuurlijke en menselijke rijkdommen op de slechts mogelijke manier geëxploiteerd worden .We willen onze toekomst niet bouwen ten koste van U en we willen niet dat U ons als vijand ziet. Wij zien elkaar als broeders en hebben de behoefte U nu wakker te maken, terwijl U nog sterk en vrij bent, terwijl uw stemmen nog luid en zinvol zijn. Wees niet geblindoekt en om de tuin geleid door de overheersende media, hun enige doel is ons te verwarren en ons tegen elkaar uit te spelen , ons focus te laten verliezen. We zijn hier om dit te veranderen, we beschouwen dit als onze taak en de enige hulp die we U kunnen bieden, voordat de hele Europese Gemeenschap een economische slaaf wordt van het internationale bank systeem.

Terwijl in Griekenland en Spanje de protesten met de dag groeien met honderdduizenden mensen die op straat protesteren tegen hun corrupte politici, die deze leningovereenkomsten hebben ondertekend en de meest onhumane maatregelen die ooit in onze moderne beschaafde landen hebben geforceerd, wij ,studenten, werknemers en werklozen in Nederland en in heel Europa, hebben de moeilijke taak op zich genomen om U de bittere waarheid te openbaren. Zonder enkele politieke connectie of politieke partij maar met een duidelijk en puur politiek bewustzijn voor de eerste keer, worden meer en meer mensen ingelicht en wakker geschud in deze moeilijke realiteit en nemen deel in onze campagne en actie in landen zoals Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland en andere Europese landen. Omdat wij geloven dat we een verschil kunnen maken, we hen kunnen tonen dat we opgeleid worden en we hebben de kracht en macht om onze burgelijke en menselijke rechten te eisen en te beschermen als we samen komen.

Zoek naar alternatieve media en realiseer dat de revolutie geboren wordt in meer en meer steden elke dag. De kwestie gaat veel verder dan Spanje en Griekenland en het moet zelfs groter worden want het zal ook snel voor uw deur staan.

Met toestemming overgenomen van Christine in Athene