>Lijntje tussen CIDI en AIVD?

>Via het Zapruder-artikel over de cinematografische aspiraties van onze nationale ziocon-provocateur Geert Wilders kwam ik terecht bij Stan van Houcke. In zijn blog over Wilders linkte hij naar artikelen op de website van het CIDI, het “Centrum Documentatie en Informatie Israël.”

Na enig verder klikken kwam ik op een nogal curieus bericht terecht:

Artikel – 06 november 2007

SP-Kamervragen over dossierkennis CIDI

Onder de taken van CIDI behoort het doen van onderzoek naar en het bijhouden van dossiers over manifestaties van antisemitisme en andere (mogelijke) bedreigingen van de Joodse gemeenschap en Israel, en uiteraard het rapporteren daarover. In dat kader publiceerde CIDI eind september een artikel over de radicalisering van moslimjongeren, door toedoen van rondreizende salafistische predikers.

De publicatie, gebaseerd op eigen onderzoek, bevatte informatie die ook te vinden was in het ruim een week later (op 9 oktober) verschenen AIVD-rapport over islamitisch radicalisme. Het feit dat de Tweede Kamer niet over die informatie kon beschikken — omdat het volgens minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst om operationele informatie ging — en CIDI blijkbaar wel van de hoed en de rand wist, schoot de SP in het verkeerde keelgat. SP-Kamerlid Ronald van Raak stelde op 8 oktober de volgende vragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie:

  1. Kent u het artikel van het Centrum Informatie en Documentatie Israel («Salafistische predikers steeds actiever in Nederland, Israel Nieuwsbrief, 30 september 2007), waarin wordt bericht dat volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ?n volgens de Nationaal Co?rdinator Terrorismebestrijding in Nederland zo’n twintig salafistische jongerenpredikers actief zijn? Kunt u dit aantal bevestigen?
  2. Waarom was u tijdens het algemeen overleg op 5 september 2007 over het Jaarverslag van de AIVD over 2006 niet bereid om de Kamer te informeren over het aantal salafistische jongerenpredikers dat in Nederland actief is?
  3. Hoe verklaart u dat genoemde informatie, die volgens u te gevoelig is om in de openbaarheid in de Kamer te bespreken, w?l bekend is bij het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)? Hoe beoordeelt u dat het CIDI beschikt over informatie waarover de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet mag beschikken?

Begrijp ik nu goed dat er een lijntje van de AIVD naar het CIDI loopt?

UPDATE 21:45 uur: Via Nujij.nl wijst Donkerdoorn op een nieuw artikel bij Stan van Houcke, waaronder Sonja de antwoorden van minister Ter Horst heeft gepost.

Het belangrijkste antwoord:

Vraag 3
Hoe verklaart u dat genoemde informatie, die volgens u te gevoelig is om in de openbaarheid in de Kamer te bespreken, wél gekend is bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI)? Hoe beoordeelt u dat het CIDI beschikt over informatie waarover de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet mag beschikken?

Antwoord 3
Ik weet niet hoe het CIDI aan zijn informatie is gekomen.


2 thoughts on “>Lijntje tussen CIDI en AIVD?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeven + een =